Acupunctuur

Klassieke en traditionele Chinese geneeskunde

In de Chinese geneeskunde kijkt men op een andere manier naar de mens, lichaam en geest, en zijn/haar klachten dan in de Westerse (reguliere) geneeskunde. Soms is het daardoor moeilijk te begrijpen hoe acupunctuur bijvoorbeeld werkt. Dat is logisch, want wij zijn in het Westen nou eenmaal anders opgevoed en opgeleid. Dat neemt niet weg dat de Chinese kijk op ziekte en gezondheid zeer waardevol is en ook hier heel goed toegepast kan worden. Vaak zijn klachten, die Westers gezien als ‘vaag’ of onverklaarbaar worden bestempeld, in het licht van de Chinese geneeskunde helemaal niet zo onverklaarbaar, maar juist een logisch gevolg.

voorbeeld-64Acupunctuur is zoveel meer dan alleen het prikken van naalden. Het is een behandelmethode, waarbij dunne naalden worden geprikt in acupunctuurpunten. Deze punten liggen op zogenaamde meridianen, ook wel energiebanen genoemd. Door deze punten aan te prikken kan volgens de Chinese geneeskunde de energiestroom in het lichaam worden beïnvloed. Energie hoort vrijelijk te stromen en het lichaam tot in de puntjes te voorzien van voeding in de breedste zin van het woord.
Wanneer iemand gezondheidsklachten heeft of niet lekker in zijn vel zit, wijst dat op ‘een kink in de kabel’: ergens in het lichaam stroomt de energie niet zoals die zou moeten stromen. Door het toepassen van acupunctuur kan dit worden hersteld en zullen klachten verbeteren.

Samen werken aan gezondheid

Christa werkt volgens de filosofie van de Chinese geneeskunde. Dat betekent dat zij alle aspecten, die voor u van belang zijn, meeneemt in haar diagnose en behandeling. Zij kijkt daarbij naar u als persoon: het geheel van lichaam en geest. Wat zijn uw zwakke en sterke punten, wat heeft u geërfd van uw voorouders, hoe ziet uw leefstijl en voedingspatroon eruit, welke klachten of ‘eigenaardigheden’ heeft u nog meer afgezien van de klacht waarmee u komt? Met al deze informatie plus de informatie die zij haalt uit Chinese diagnostische middelen, zoals tong bekijken en pols voelen, probeert Christa een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het probleem en uw hulpvraag.

Samen gaat u vervolgens aan de slag: met de acupunctuur en met uzelf. Mogelijk zijn er bepaalde aspecten in uw leven die de klacht veroorzaken of in stand houden. Dan kan bijvoorbeeld verandering van voeding, beweging of de omgang met/verwerking van emoties de acupunctuurbehandeling ondersteunen en het effect hiervan vergroten. Het hoe en waarom wordt u uitgelegd tijdens een consult.

Christa van Oosten

  • mail: info@acupunctuurvanoosten.nl
  • website: acupunctuurvanoosten.nl
  • telefoon: 06 155 144 99
  • beroepsvereniging: NVA (Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur)

In mijn visie staat een klacht nooit op zichzelf. Er zijn altijd andere ‘aanwijzingen’ aanwezig, al worden die niet altijd opgemerkt of vormen ze geen probleem. De optelsom van klacht en andere aanwijzingen maakt dat er een bepaald patroon te ontdekken valt, dat het uitgangspunt vormt voor mijn behandelingen. Het is dus een soort puzzel die gelegd moet worden en daar zit voor mij de uitdaging!